Heet van de naald

Proficiat ! 14 Sep 2020

Dit academiejaar zijn er 61 Masters of Science in de Industriële Wetenschappen: informatica afgestudeerd. Proficiat aan allen!

Begin september verdedigen de masterstudenten hun masterproef. Door COVID-19 worden de verdedigingen virtueel georganiseerd, via videoconferentie, en deze zijn niet openbaar.

Een overzicht van de masterproeven van de studenten uit de opleiding Informatica of van alle studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.​

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar ...

Onderzoek in de kijker