Heet van de naald

Proficiat ! 27 Sep 2019

Dit academiejaar zijn er 41 Masters of Science in de Industriële Wetenschappen: informatica afgestudeerd. Proficiat aan allen!

Begin september verdedigen de masterstudenten hun masterproef. Naar goede gewoonte is iedereen welkom.

De verdedigingen gaan door op heel verschillende locaties. Raadpleeg de agenda voor de studenten uit de opleiding Informatica of de agenda van alle studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.​

Overzicht van lokaties voor de verdedigingen

Waar zijn ze nu?

Binnen de opleiding wordt vaak samengewerkt met bedrijven en andere instellingen. Zo stroomden onze alumni al door naar ...

Onderzoek in de kijker