Complexe gedistribueerde service-gebaseerde applicaties

Onderzoeker: prof. dr. Bruno Volckaert
In samenwerking met: IDLab – Universiteit Gent

Bruno Volckaert voert onderzoek uit naar complexe gedistribueerde service-gebaseerde applicaties, gaande van elastisch schaalbare backend cloud-toepassingen tot toepassingen die hun verwerking verspreiden over edge en cloud.

Hierbij wordt enerzijds gezien naar het beheersbaar en schaalbaar maken van dergelijke (micro-)service toepassingen en anderzijds naar resourceprovisie-algoritmes die bepaalde aspecten (o.a. resourcegebruik, kostprijs, latency) in rekening brengen en autonoom proberen te optimaliseren.

Voor meer informatie omtrent lopend onderzoek verwijzen we je naar ResearchGate en IDLab