Digital Twin technologie als oplossing voor het beheer van draadloze IoT netwerken

Onderzoeker: Mathias Baert
Interne promotor: prof. dr. ir. Eli De Poorter
Externe promotor: prof. dr. ir Jeroen Hoebeke
In samenwerking met: IDLab – Universiteit Gent

De draadloze Internet of Things (IoT) netwerken van de toekomst moeten kunnen omgaan met zeer veel diverse applicatienoden. Dit leidt tot veel vrijheidsgraden ter configuratie van deze netwerken. De uitdaging hierbij, is het vinden van de optimale configuratie, die voldoet aan alle applicatienoden. Manuale of geautomatiseerde technieken hebben hiervoor nood aan zeer veel data op korte termijn of dienen tal van situaties op voorhand uit te testen.

Mathias Baert tracht in zijn onderzoek een tool (i.e. 'digital twin') te ontwikkelen die in staat is om netwerkoptimalisatietechnieken te ondersteunen en bruikbaar te maken voor draadloze IoT netwerken. Deze 'digital twin' is een kopie van het bestaande netwerk en kan tal van situaties nabootsen en eindeloze hoeveelheden data genereren, zonder het fysieke netwerk te belasten. Initieel focust het onderzoek zich op het optimaliseren van Bluetooth Mesh netwerken. Vervolgens kan de focus worden verlegd naar andere technologieën, om op die manier een algemene oplossing voor draadloze IoT netwerken te bekomen.