In onze opleiding staat een ervaring in het werkveld centraal. Daarom worden masterproeven zoveel mogelijk in samenwerking met de industrie georganiseerd. Hieronder vind je een selectie aan recente masterproeven, waarvan enkele ook een prijs in de wacht sleepten.

Interesse om als bedrijf of andere instelling een toekomstig ingenieur zijn eerste stappen te laten zetten op de arbeidsmarkt? Neem dan zeker een kijkje bij Samenwerken!

Een hardnekkig, wederkerend probleem in de digitale fotografie is beschadiging door ruis. Relatief eenvoudige technieken op basis van de lineaire warmtevergelijking zijn in staat de hoeveelheid ruis in een afbeelding aanzienlijk te verminderen maar kunnen geen onderscheidt maken tussen effectieve schade ten gevolge van ruis en belangrijke details. Dit probleem kan vermeden worden door a priori informatie op te nemen van structuren die behouden moeten blijven, een eigenschap die de niet-lineaire diffusievergelijking, zoals Perona-Malik, bezit. In deze thesis werd een applicatie ontwikkeld die dergelijke wiskundige modellen implementeert en de mogelijkheid biedt deze onderling te vergelijken

Informatie omtrent openbaar vervoer wordt traditioneel via een RPC API beschikbaar gemaakt, waarbij clients een specifieke vraag stellen aan een server, en ook een specifiek antwoord terugkrijgen. Linked Connections, een nieuw formaat ontwikkeld aan de UGent, stelt elk vertrek bij elke halte van alle voertuigen voor in een gelinkte lijst door middel van Linked Open Data. In deze thesis werden algoritmes ontwikkeld om op basis van Linked Connections vragen van reizigers te beantwoorden, en werd de performantie van client-side berekeningen vergeleken met die van server-side berekeningen.

Voetgangersdetectie werkt traditioneel met één type input, nl. RGB beelden. Sensor fusion, waarbij features uit gegevens van verschillende sensoren zoals LIDAR en warmte camera's gecombineerd kunnen worden, is nog niet op een geautomatiseerde manier onderzocht. In deze thesis werd een evaluatie framework gebouwd die op zoek kan gaan welke feature combinaties de beste detectie opleveren en kan bepalen welke individuele features een belangrijke rol spelen in het detectieproces.