In onze opleiding staat een ervaring in het werkveld centraal. Daarom worden masterproeven zoveel mogelijk in samenwerking met de industrie georganiseerd. Hieronder vind je een selectie aan recente masterproeven, waarvan enkele ook een prijs in de wacht sleepten.

Interesse om als bedrijf of andere instelling een toekomstig ingenieur zijn eerste stappen te laten zetten op de arbeidsmarkt? Neem dan zeker een kijkje bij Samenwerken!

Betrouwbare hernieuwbare energie, onder andere geleverd door windturbines, is een onderwerp dat belangrijk is voor de volledige samenleving. In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar een betrouwbaar, robuust foutdetectiesysteem zodat de downtime en onderhoudskost van offshore windturbines tot een minimum kunnen beperkt worden. Een intelligent classificatiesysteem van de toestand van de turbine is hierbij noodzakelijk.

Voor de volkssterrenwacht MIRA ontwikkelde Tim Besard een compleet multimediaraamwerk, dat de ruggengraat zal vormen van de volgende generatie interactieve museumkiosken van de organisatie. Het raamwerk steunt op het client-serverprincipe: met behulp van UPnP en Subversion worden de presentaties, die zijn opgemaakt in HTML5, automatisch naar alle kiosken verspreid. Door zorgvuldig te werk te gaan bij de keuze van zowel hard- als software, realiseerde Tim een kostenefficiënte oplossing; als vzw stelde het MIRA dit ten zeerste op prijs.

Vaak worden voor het herkennen of voorspellen van specifieke genelementen eerst motieven gezocht in DNA-sequenties. Dries Decap ging op zoek naar een efficiënte manier om deze motieven op te sporen. Hij realiseerde dit door telkens het motief te vinden dat de gegeven sequenties het best onderscheidt van de andere. De motieven, opgeslagen in een suffixboom, werden daarbij gedistribueerd over verschillende MPI-processen, wat het zoeken efficiënter maakte.